Bouwadvies Zeyden
Voor al uw kleine- en grote bouwplannen

ONZE WERKWIJZE

De wensen van de opdrachtgever staat bij ons voorop! Wij stellen een projectmatige plan van aanpak op, zodat u weet wat u van Bouwadvies Zeyden kunt verwachten. Heeft u alleen bouwtekeningen nodig? Of is uw bouwplan omgevingsvergunning plichtig? Wij kunnen uw wensen in de volgende werkmethode.


-       Intake met opdrachtgever (Programma van Eisen)

-       Haalbaarheidsonderzoek - bestemmingsplan

-       Schetsontwerp

-       Vergunningscheck, via www.omgevingsloket.nl

-       Indiening vooroverleg / schetsplan bij de gemeente (indien nodig)

-       Voorlopig ontwerp

-       Definitief ontwerp

-       aanvraag Omgevingsvergunning

-       Werktekeningen

-       Prijsvorming / aanbesteding.